Automobilių stovėjimo aikštelės Nemenčinės pl. 2a, Vilniaus m., statybos projektas ir Nemenčinės pl., Vilniaus m., rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės
koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Nemenčinės pl. 2A, Vilnius. Kad. Nr.:0101/0024:293

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Statinių esama naudojimo paskirtis – nėra.
Numatoma naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos.
Statinio tipas – automobilių stovėjimo aikštelė.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Vilniaus planas“ Projekto vadovas Vaidotas Lukošiūnas, vaidotas.lukosiunas@vplanas.lt
Tel. +37068584950

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. savivaldybe@vilnius.lt, Tel.
(8 5) 211 2000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės
interneto svetainės adresas
UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09920 Vilnius. Darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val.
(iš anksto susitarus – Tel. +37068584950)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti adresu vaidotas.lukosiunas@vplanas.lt iki 2023-01-19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
Nuotoliniu būdu per Teams platformą: https://cutt.ly/automobiliu-aikstele-pp
2023-01-19, 17:00 val.

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus