B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Ateities g. 21A, 37, Gedvydžių g. 1, 8, 35, Fabijoniškių g. 43B, 45A, 79A, 90C, 95, L. Giros g. 70, 74, 82, 102, 121, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

 

Ateities g. 21A (6067289.0, 580672.6)

Ateities g. 37 (6067134.0, 580561.0)

Gedvydžių g. 1 (6067339.0, 579680.0)

Gedvydžių g. 8 (6067423.0, 579700.0)

Gedvydžių g. 35 (6067656.0, 579854.0)

Fabijoniškių g. 43B (6066128.0, 580219.7)

Fabijoniškių g. 45A (6066125.0, 580286.0)

Fabijoniškių g. 79A (6066391.0, 580350.0)

Fabijoniškių g. 90C (6066618.0, 580211.9)

Fabijoniškių g. 95 (6066584.0, 580243.5)

  1. Giros g. 70 (6067256.0, 580202.0)
  2. Giros g. 74 (6067205.0, 580067.0)
  3. Giros g. 82 (6067486.3, 580050.8)
  4. Giros g. 102 (6067899.0, 579783.7)
  5. Giros g. 121 (6067897.6, 579830.5)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

 

Kiti inžineriniai statiniai, I gr. nesudėtingas statinys.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Architektūros namai“, Algirdo g. 11, architektas Jonas Gaižauskas,

Mob.tel.: +37067598180

El.p. info@architekturosnamai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „VAATC“, Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius
Tel.: (8 5) 213 03 97;
El. paštas: 
info@vaatc.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Mob.tel.: +37067598180

  1. p. info@architekturosnamai.lt, laikas darbo dienomis 10.00 – 16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2022-08-19, 16val., elektroniniu paštu info@architekturosnamai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

 

2022-08-19 d., 16:00 val tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM programą paspaudus ant nuorodos:

https://us02web.zoom.us/j/87228827674?pwd=amd1eUU2a0FnaVMxS3dHTVVpR3JWQT09

Prisijungimo kodas (Passcode): 542240

 

Atsiuntimui: Priedas