B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 1, 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Ozo g. 22, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

 Čiobiškio g. 1 (6064984.11, 579687.84); Čiobiškio g. 16 (6065499.00, 579714.00);

Čiobiškio g. 35 (6065516.00, 579919.00); Dūkštų g. 8 (6064860.00, 580063.00);

Dūkštų g. 30 (6064529.70, 580118.57); Gelvonų g. 20 (6064913.00, 580942.00);

Gelvonų g. 34 (6065084.00, 581008.00); Gelvonų g. 52A (6065458.00, 580835.20);

Gelvonų g. 53A (6065509.00, 581197.80); Paberžės g. 8 (6065157.00, 580801.00);

Paberžės g. 28 (6065213.00, 580891.00); Šeškinės g. 1 (6064612.00, 580671.00);

Šeškinės g. 19A (6064853.00, 580757.00); Šeškinės g. 25A (6065109.00, 580734.00);

Šeškinės g. 31 (6065305.00, 580566.00); Šeškinės g. 55 (6065439.00, 580465.80);

Šeškinės g. 59 (6065218.00, 580149.00); Ukmergės g. 192A (6064558.00, 580309.00);

Musninkų g. 24A (6065206.00, 579713.50); Ozo g. 22 (6064537.59, 580724.65).

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kiti inžineriniai statiniai, I gr. nesudėtingas statinys.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros namai“, Algirdo g. 11, architektas Jonas Gaižauskas,

Mob.tel.: +37067598180

El.p. [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 UAB „VAATC“, Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius
Tel.: (8 5) 213 03 97;
El. paštas: 
[email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Algirdo g. 11, mob.tel.: +37067598180

el. p. info@architekturosnamai.lt, laikas darbo dienomis 10.00 – 16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-09-23, elektroniniu paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-09-23 d., 16:00 val tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM programą paspaudus ant nuorodos:

https://us02web.zoom.us/j/83133887320?pwd=N3doQldrb3ZoNU9EQTVyTFZ4M2JGZz09

Prisijungimo kodas (Passcode): 018131

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-11-18 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą