Bendrabučio pastato Polocko g. 4, Vilniuje, negyvenamųjų kitos paskirties patalpų Nr. 95 paskirties keitimo į pagalbinio ūkio (dirbtuvės) paskirties patalpas, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Polocko g. 4-95, Vilnius, sklypo kad.nr. 0101/0042:295 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms); (nekeičiama).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Regroup projektavimas“, arch. Justina Sakalauskaitė, justina@regroup.lt, +37052151005,

PV A1889 Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, +37052151005.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.V.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko 18A, Vilnius. +37052151005, darbo dienomis 9:00-17:00val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB ,,Regroup projektavimas:, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius; justina@regroup.lt

Iki 2022-07-26 17:00val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-07-26d. 17:00val.

Nuoroda į susirinkimą:
https://us02web.zoom.us/j/81766819132?pwd=cePLoRjze09iW86MjX1tlsLfBziiAn.1

Prisijungimo kodas:

645995

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-08-02

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą