Daugiabučių gyvenamųjų namų Daugėliškio g. 33A, Vilnius. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Daugėliškio g. 33A, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0032:981

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus architektūros studija“, PV arch. Emilis Petkevičius, ep@vas.lt, +370 615 72801

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,MB projektas‘‘, Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, merko@merko.lt +370 5 2105330

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Vilniaus architektūros studija“ P. Lukšio g. 32, Vilnius („Domus galerija“, 4 aukštas), tel. +370 615 72801, darbo dienomis 15-16 val.; https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB „Vilniaus architektūros studija“ P. Lukšio g. 32, Vilnius („Domus galerija“, 4 aukštas), el.p.: ep@vas.lt iki 2023-03-13

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2023-03-13 nuo 15:00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/registration/NTAgbl6Dq0i2hK-GNXyJUw,HbLIPlmIqUmlvGl8s7ozeg,OnT8ct4Gu020nGF983RkUA,rEZReZcDJEu5Ik3Pl-PsBg,hvXMxIhRFkSzvH-Or8c33w,K5HwR-9bsEqimjr8Wc_1qw?mode=read&tenantId=6e203035-835e-48ab-b684-af86357c8953

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/0mLK9K

 

2023-06-15 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2