Daugiabučio gyvenamo namo Panerių g. 34, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panerių g. 34, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0070:149 Vilniaus m. k. v., unikalus nr.: 0101-0070-0149

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis gamybos, pramonės – po rekonstrukcijos numatomas Daugiabutis gyvenamasis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Užupio architektai, UAB, Vestata, UAB, Ernesta Railė PV A1656

Tel. Nr. +37069470879

ernesta.raile@hanner.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Konstitucijos pr. 7, LT-08105 Vilnius, info@hanner.lt,

Tel. Nr. +37068792894 UAB Vilniaus kontūras, į. k. 121942138

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į Vilniaus kontūras, UAB, būstinę adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, 30A, darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos, iki 2022-02-02 17:30.

Prašome iš anksto informuoti dėl atvykimo.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į Vilniaus kontūras UAB, būstinę adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, 30A, darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ernesta.raile@hanner.lt arba

popierinį variantą siunčiant adresu Konstitucijos pr. 7, 30 Vilnius, iki 2022-02-02 17:30.

Prašome iš anksto informuoti dėl atvykimo.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-02-02 nuo 15:00 val.

Registracija:

http://paneriug34.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą

Vilnius 3D https://arcg.is/11ebeq0

 

2022-05-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
PP pritarta

Atsisiųsti
Priedą.1
Priedą.2