Daugiabučio gyvenamo namo Polocko g. 30, Vilniuje negyvenamųjų patalpų Nr 6 ( un. nr. 1094-0291-5015:0006 paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Polocko   g. 30  Vilnius .

Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0042:89

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis : Kita

Esamas  žemės sklypo naudojimo būdas : Gyvenamosios  teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamoji(trijų ir daugiau butų -daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Milda Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774

Arch. Milda Mikulionytė Ogorodova

  1. el. paštas m.mikulionytė@gmail.com nr. +370 6167 0564

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

R.N  ir A.N

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose:  Volungės g. 12-7, Vilnius

tel.  +370 616 70564

Laikas 15:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2022-09-22

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas m.mikulionyte@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks  2022-09-22  16 val. nuotoliniu būdu :

Prisijungimo nuoroda

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/82409904303?pwd=VUtXOXpPUmVQdHF2TUVrb0ljNHNEdz09

Meeting ID: 824 0990 4303

Passcode: S6GD4R

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-11-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą