Daugiabučio gyvenamojo namo A. Vivulskio g. 29, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, A. Vivulskio g. 29; skl. kad. Nr. 0101/0055:127

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (6.3.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Vilnius, Žemaitės g. 26; įgaliotas asmuo Dainius Kitovas, el. paštas: dainius@kitapuse.com, tel. +370 688 03845

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.M., R. M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“ patalpose: Vilnius, Žemaitės g. 26; darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 iki 2022-12-22 imtinai (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką +370 688 03845)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

raštu: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Vilnius, Žemaitės g. 26; el. paštu: dainius@kitapuse.com iki 2022-12-22 imtinai

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. gruodžio 22 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/86491083512?pwd=eCtLSnlaZzdpQ0RYQWN6dnc2ZEt3dz09

Meeting ID: 864 9108 3512

Passcode: yy6fRy

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/0Xq5TP