Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Dzūkų g. 28, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dzūkų g. 28, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0071:232 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Dzūkų g. 28, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Investitus”, Dzūkų g. 28, Vilnius labaland@gmail.com,  tel: +37065212813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Dzūkų g. 28, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2022-02-15 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2022-02-15 nuo 17.00 iki 18.00 val.

Esant ekstremaliai padėčiai,  projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją 

Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Dzūkų g. 28, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą) kapitalinio remonto projektas. Vasario 15 d., 17.00 val. (1)

https://us04web.zoom.us/j/73293350334?pwd=SGO4owFjgJ8PnbH5cVmZ4-jhm_aKS5.1

 

Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Dzūkų g. 28, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 1

paskirties keitimo į gyvenamąją (butą) kapitalinio remonto projektas. Vasario 15 d., 17.30 val. (2)

https://us04web.zoom.us/j/75738186320?pwd=L9v9JyONME6gUVIyLfOFRuN447V-ms.1

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-03-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą