Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Pušų g. 41, Vilniuje, negyvenamos patalpos – katilinės Nr. 9, paskirties keitimo į gyvenamąją ir padalinimo į du turtinius vienetus, kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pušų g. 41, Vilnius (Skl. kad. Nr. 0101/0039:1351 Vilniaus m. k. v. )

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

 

Žemės sklypo naudojimo būdas

Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė-Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +370 65212813

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Pušų g. 41-9, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d. d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pušų g. 41-9, Vilnius, el. p.: labaland@gmail.com, iki 2022-06-29 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-06-29 nuo 17.00 iki 18.00 val.

Projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://us04web.zoom.us/j/76026443221?pwd=B_lQwAdzm3MdgKoRUcc6znGsVNqz9p.1

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą