Daugiabučio gyvenamojo namo adresu V. Šopeno g. 1, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – parduotuvės Nr.1 paskirties keitimo iš prekybos į gyvenamąją formuojant du butus, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., V. Šopeno g. 1, kad. Nr: 0101-0057:242

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: paskirtis – Kita. Žemės naudojimo būdas G2;K;V;R;B;I2;E

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas. V. Šopeno g. 1, Vilnius. un. nr. 1094-0072-4056, 5A4/p

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: agne.arch@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB HOWS, Įm. Kodas 304436756, direktorius  JOHANNES PETRUS ADRIANUS VAN ZUTPHEN,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2022-11-18. 16:00 val. bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-11-18, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

UAB Architektūros projektai viešo susirinkimo data: 2022-11-18 d., laikas 16:00 val.

Prisijungimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/88981819397?pwd=TFpEeGUxb2RrOEVGbERsM0NFVGNlUT09

Atsiuntimui: Priedas

2022-11-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas