Daugiabučio gyvenamojo namo Algirdo g. 41, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (unikalus Nr. 4400-3693-9503:9201) Nr. 13 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butą), paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 41, Vilnius. Žemės sklypas nesuformuotas. Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1094-0010-9011, 1A3p.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Martynas Valevičius, [email protected], tel. 868611363

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

B.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Telefonu 868611363, raštu Šv. Mikalojaus 7-19 Vilnius, el. paštu [email protected] iki 2022-01-27.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Telefonu 868611363, raštu Šv. Mikalojaus 7-19 Vilnius, el. paštu [email protected] iki 2022-01-27.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Daugiabučio gyvenamojo namo Algirdo g. 41, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (unikalus Nr. 4400-3693-9503:9201) Nr. 13 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas butą

2022-01-27 15:00

 

https://zoom.us/j/92549482031?pwd=RFNGSUtkclJkK0E2QWdkbGdySG5HQT09

 

Meeting ID: 925 4948 2031

Passcode: TmAU1n

 

Atsisiųsti priedą

2022-02-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.  priedą