Daugiabučio gyvenamojo namo Bernardinų g. 6, Vilniuje, patalpos Nr. 1, paskirties keitimo iš administracinės į gyvenamąją, projektas, atliekant paprastąjį remontą projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Bernardinų g. 6-1 (kad. Nr. 1094-0038-4010:0011), Vilnius

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Administracinės patalpos, numatoma gyvenamosios paskirties patalpos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kęstutis Skomskis, el.p.: k.skomskis@yahoo.com, tel. 868841447

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Žemaitės g. 13, Vilniuje, 4 aukštas, 87 butas. Tel.: 868841447, laikas (iš anksto susitarus); darbo dienomis 14-18 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

15 val., el.p.: k.skomskis@yahoo.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks gyvai adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2022-11-15 laikas 15 val. 216 kab.

Atsiuntimui:  Priedas

2022-12-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas