Daugiabučio gyvenamojo namo Bukčių g. 39, Vilniaus m. sav., rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Bukčių g. 39, Vilniaus m. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0068:1267

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamoji, daugiabučiai gyvenamieji pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rita Zandvaienė, architektai.kaunas@gmail.com, +370 600 01766

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Įgaliotas asmuo T. S. , architektai.kaunas@gmail.com, +370 600 01766

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

ir IS „Infostatyba“ https://www.planuojustatau.lt/

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, telefonas pasiteiravimui +370 600 01766, arba kreiptis el. paštu: architektai.kaunas@gmail.com, iki: 2022-09-05 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: architektai.kaunas@gmail.com iki: 2022-09-02 d.17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Nuoroda į vaizdo transliaciją https://teams.live.com/meet/9436739914004

Laikas: 2022 rugsėjo mėn. 5 d., 15:00 h

 

Atsisiųsti priedą.