Daugiabučio gyvenamojo namo Daugėliškio g. 27 ir 29, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Daugėliškio g. 27, 29, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:0075, 0101/0032:0074

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama ir numatoma statinių paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Raimondas Palubeckis, raimondas@uzupioarchitektai.lt, 8 699 85278.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Daugėliškio 27“, a.k. 305603119, Klampučių g. 46, Klampučiai, LT-70204 Vilkaviškio r.

Tel. +370 659 54282

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 Lukiškių g. 3 – 411 kab., Vilnius, 8 699 85278.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Elektroniniu paštu – raimondas@uzupioarchitektai.lt, raštu – Lukiškių g. 3 – 411, Vilnius. Iki 2022-05-26

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

  • 05- 26 17:00, Internetinės vaizdo transliacijos būdu.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a19e87349b27f457e96c36efcb2c8c624%40thread.tacv2/1651820872621?context=%7b%22Tid%22%3a%2253b99fdc-6330-4094-916d-ad2504f6f91e%22%2c%22Oid%22%3a%22c71c687f-9806-4b22-8a54-883dd7d5ff63%22%7d

 

Vilnius 3D https://arcg.is/0PTy4K

Atsisiųsti Priedą

 

2022-07-07
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą