Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 53, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Didlaukio  g. 53, Vilniuje, sklypo kadastrinis numeris: 0101/0017:433.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Jurgita Kiaurakytė, el. p. jurga@unitectus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  UAB Didlaukio slėnis. Buveinės adresas: Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel.  8-5 2394816, kontaktinio asmens el. p. rima.keriene@realco.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147, laikas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu.

3D Vilnius nuoroda: https://arcg.is/iP4Lz1

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-11-16 el. paštu: jurga@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):. Susirinkimas vyks 2022-11-17 (ketvirtadienį) 15.00 val., nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus – http://didlaukio.zoomtv.lt

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1jTXC9

Atsisiųsti
Priedą.1
Priedą.2
Priedą.3
Priedą.4

 

2022-12-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti:
Didlaukio g. 53-1-45
Didlaukio g. 53-46-85
Didlaukio g. 53-86-103
Didlaukio g. 53-104-143