Daugiabučio gyvenamojo namo Etmonų g. 4, Vilniuje, negyvenamos patalpos Nr. 3, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, padalinant į du butus, paprastojo remonto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Etmonų g. 2, Vilnius. Kad nr. 0101/0057:233

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas. Etmonų  g. 4, Vilnius. 2A3/p, un. Nr. 1094-0071-8016

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: [email protected].

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

MB „123Presets“ įm, kodas 304988929, el. paštas [email protected]. Tel +370 686 11889

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2022-01-26. 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-01-26, 17:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl  PASTATO – GYVENAMOJO NAMO ETMONŲ G. 4, VILNIUJE, NEGYVENAMOS PATALPOS NR. 3, PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ PADALINANT Į DU BUTUS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Data, 2022-01-26 d. laikas 17:00 val.

 

Nuoroda: meet.google.com/dpw-duma-txf

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-02-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą