DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO GEDIMINO PR. 2, VILNIUJE, NEGYVENAMOS PATALPOS – BIBLIOTEKOS NR. 3, PASKIRTIES KEITIMO IŠ KULTŪROS Į GYVENAMĄJĄ FORMUOJANT DU BUTUS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 2,Vilnius. Žemės sklypo kadastro nr. 0101/0041:147.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – būsima paskirtis – Kita. Žemės naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamasis (daugiabutis) gyvenamasis namas un. nr. 1094-0081-6017, žymėjimas plane: 1A3/p

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: agne.arch@gmail.com.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2022-06-15. 10:00 – 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-06-15, 17:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl  DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO GEDIMINO PR. 2, VILNIUJE, NEGYVENAMOS PATALPOS – BIBLIOTEKOS NR. 3, PASKIRTIES KEITIMO IŠ KULTŪROS Į GYVENAMĄJĄ FORMUOJANT DU BUTUS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Data, 2022-06-15 d. laikas 17:00 val.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86536215028?pwd=L3llV0RLSkxhZGhUME5YUEVwL09XZz09

Meeting ID: 865 3621 5028

Passcode: 3S9LCw

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą

2022-07-120

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą