Daugiabučio gyvenamojo namo Grigalaukio g. 15, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Grigalaukio g. 15 Vilnius, skl.kad.Nr. 0101/0015:289

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamoji

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“ PV Gintautas Blažiūnas, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt, tel. 8 616 26312

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “ARKADA”, Gegužių g. 94, Šiauliai, el.paštas:info@arkada.lt, tel.: (8-41) 510 023

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 1-2.6 Vilnius, tel. 8 616 26312, I-V 10:00 -17:00 iki 2022 01 21

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 sausio mėn. 21 d., el paštu: vilniaus@archprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 01 24 16:00 Microsoft Teams aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWY3OGIzM2UtZjgyNi00NDdjLWI2NTMtOGU5Yzc5MTgxNGU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d5e37e76-d298-46c9-a043-f0933f35bdf4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Daugiabučio gyvenamojo namo Grigalaukio g. 15 statybos projekto viešas pristatymas
2022 m. sausio 24 d., ketvirtadienis 16:00:00 Rytų Europos žiemos laikas

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius https://arcg.is/1uqfS8

 

2022-04-01 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą 1, priedą 2.