Daugiabučio gyvenamojo namo Kernavės g. 49, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo Kernavės g. 49, Vilniuje, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

Sakinta, UAB, +37068514433

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (6.3)

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Kernavės g. 49

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0022:47 X: 6064521,6 Y: 582374,0

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Martynas Mankus

El. p. martynas.mankus@gmail.com   tel. 861626831

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, A. Strazdelio g. 3-101

Laikas 2023-04-04

Tel. +37061626831

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius

El. p. martynas@kitakryptis.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-04-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZjYzExMDEtYjQzNy00ODg0LTllNmUtMWNhZGZiMjVlNjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b8ec25e-8735-4cd3-8d63-8a1efcb41ae3%22%2c%22Oid%22%3a%22354578c2-8cc6-49c6-ab7f-8cfb4414e6b7%22%7d

Data ir laikas 2023-04-04 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai priedą

3D https://arcg.is/0aKT910