Daugiabučio gyvenamojo namo Kovo 11- osios g.45, Grigiškių sen., Grigiškės, Vilniaus m. sav. skl. kad. nr. 7937/0002:277, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

KOVO 11-OSIOS G. 45, GRIGIŠKĖS, VILNIAUS M. SAV., KAD. NR. 7937/0002:277

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

PASKIRTIS – KITA; BŪDAS – DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR BENDRABUČIŲ TERITORIJOS

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

GYVENAMOJI (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV JURGITA ŠNIEPIENĖ, jurgita.sniep@gmail.com, 862089066, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽ. Nr.617995

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „RELEISTA“ Į. K. 181307015, AFINDEVIČIŲ G.3,LT-27119, GRIGIŠKIŲ M., VILNIAUS M. SAV.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

AFINDEVIČIŲ G.3,LT-27119, GRIGIŠKIŲ M., VILNIAUS M. SAV., DARBO DIENOMIS NUO 9:00 IKI 17:00 VAL. (SUDERINUS LAIKĄ IŠ ANKSTO) 868720544.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI IKI 2022-01-27 EL. P. jurgita.sniep@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS 2022-01-27, 17:00 VAL. TIESIOGINĖS VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU. PRISIJUNGTI BUS GALIMA ŠIOJE NUORODOJE:

https://us02web.zoom.us/j/86811390913?pwd=eFhGSkRuQ0o1TU9hUHVhVTd6THpoUT09

Meeting ID: 868 1139 0913

Passcode: 903494

 

Atsisiųsti

priedą 1
priedą 2