Daugiabučio gyvenamojo namo Krivių g. 9A, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Krivių g. 9A, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0042:59

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių/patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Numatoma: gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arch. AudronisVydžius; projektai.av@gmail.com; tel.: +370 655 19222

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

KUB „Diamona Baltic Development Polocko“; tel.: +370 676 34182

 

Spažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2022 12 15 Pasažo skg. 5 d.d. nuo 10:00 iki 17:00h iš anksto susitarus.

Tel.: +370 655 19222

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 12 15 raštu e-paštu projektai.av@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 12 16 Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 216 salė 16:00

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1z5iDK0

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus