Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 5A, Vilniuje paslaugų paskirties patalpos – stomatologijos kabineto Nr. 19 paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) patalpą projekto, neatliekant statybos darbų projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Krokuvos g. 5A, Vilnius, X:6063063.00 Y:582865.00

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Patalpos unik.nr.:1096-1012-3010:0013, esama paskirtis – paslaugų.

Būsima paskirtis – gyvenamoji, butai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

IĮ „Studija 0088“ direktorė Gabrielė Kunevičiūtė, info@studija0088.lt, +370 686 86989

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vienuolyno g. 39-12, Trakai,  +370 686 86989, darbo dienomis, 10.00 val iki 16:00 val. Tik iš anksto susitarus. Arba internetu Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu Vienuolyno g. 39-12, Trakai ir el. paštu: info@studija0088.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks  2022-08-10   15 val. nuotoliniu būdu:

Prisijungimo nuoroda

https://zoom.us/j/94132401192?pwd=T0N2L3NHend4Q21Td1VPd2ZqMUJTUT09

 

Meeting ID: 941 3240 1192

Passcode: TA90Xr

 

Atsiuntimui: Priedas

2022-09-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.