Daugiabučio gyvenamojo namo Labdarių g. 3, Vilniuje, negyvenamosios patalpos Nr. 4 (parduotuvės) paskirties keitimo iš prekybos į gyvenamąją (butų), atliekant paprastąjį remontą, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Labdarių g. 3-4, patalpos unik. Nr. 1094-0184-5014:0032, skl. kad. Nr. 0101/0041:254

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Pagrindinė Parduotuvės paskirtis – Prekybos, keičiama į Butą – Gyvenamoji (butų).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Evelina Masiulytė, info@ideaurbana.lt, 8-5 2113331

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. D. ir M. D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/; UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, tel. 8-5 2113331, d.d. 9-17

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, LT-09238, el. p.: info@ideaurbana.lt iki 2022-10-25.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-25; 16:00;

prisijungus prie nuorodos:

https://us04web.zoom.us/j/73902809640?pwd=nqST222difJbtKAJvgA1xYdTXSbY0D.1

Meeting ID: 739 0280 9640

Passcode:  wjT62D

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

2022-11-12
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta priedą