Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės pr.71B, Vilniuje, negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų Nr.34 paskirties keitimas į gyvenamąją , neatliekant statybos darbų projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Laisvės pr. 71B, kad Nr.0101/0020:6

 

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Gyvenamosios teritorijos, Daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamoji ( trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vladislav Pavlovič, el. paštas statika.vilnius@gmail.com, tel. +370 686 24041.

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Z, M.Z

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB Statika, Krokuvos g. 11 – 2, LT–09314 Vilnius, tel. +370 686 24041 , darbo dienomis nuo

2022-08–10 iki 2022–09-02 darbo laiku nuo 10 val. –  14val.;

www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2022-09-02 pasiūlymus teikti raštu arba el. paštu projektinių pasiūlymų rengėjui UAB Statika

Krokuvos g. 11-2, LT-09314 Vilnius, el. paštas statika.vilnius@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kabinetas Nr. 216,  2022-09-06 17 val.

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-09-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.