Daugiabučio gyvenamojo namo Lazdynėlių g. 38B, Vilnius, negyvenamosios patalpos (poilsio patalpos) Nr. 31 paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Lazdynėlių g. 38, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0068:1279

Pastatas: Lazdynėlių 38B, Vilnius, unik. Nr. 4400-4894-2345

Patalpos: Lazdynėlių 38B-31, Vilnius, unik. Nr. 4400-5598-2251:4051

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita

Naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Pastatas – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Patalpos esama paskirtis – poilsio. Patalpos būsima paskirtis – gyvenamoji (butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el. p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T. J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu). Supažindinimo terminas iki: 2022-11-29

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 m. lapkričio 29 d., el. paštu rolanditas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. lapkričio mėn. 29 d. (antradienį) 15.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://teams.live.com/meet/9436428231147

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą