Daugiabučio gyvenamojo namo Lvovo g. 17A, Vilniuje, negyvenamųjų pat. Nr. 4 (unik. Nr. 1094-0143-5036:0018) ir negyv. pat. (unik. Nr. 1094-0143-5036:0027) apjungimo ir paskirties keitimo į kūrybines dirbtuves paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lvovo g 17A-4, Vilnius. Skl.kad.Nr  0101/0032:667 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vilnė Kneižienė  ind, veiklos pažyma 591552 Kruopų g 1A-43, Vilnius, tel. 8699 90201

elektroninis paštas vilne.kneiziene@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima iki 2022 m. liepos 4 d. (imtinai) darbo dienomis (8-117h) pas projektinių pasiūlymų rengėją Vilnę Kneižienę. Išskyrus liepos 4 d., tą dieną susipažinti su sprendiniais galima toje pačioje vietoje –nuo 8h iki 16 val.

Projektinių pasiūlymų rengėjo adresas – Kruopų g 1A-43, Vilnius tel. 8699 90201

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai ir pastabos teikiami projektinių pasiūlymų rengėjui visą laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios. Elektroniniu paštu   vilne.kneiziene@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-07-04 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3,  antrame aukšte, 216 salėje.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą