Daugiabučio gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniuje, buto Nr. 4 kapitalinio remonto projekto, rūsio Nr. R-15 ir R-16 paskirtį keičiant į gyvenamąją paskirtį ir apjungiant su butu Nr. 4 projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniuje, buto Nr. 4 kapitalinio remonto projektas, rūsio Nr. R-15 ir R-16 paskirtį keičiant į gyvenamąją paskirtį ir apjungiant su butu Nr. 4

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) J.S.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Pastatas – Gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 29-4

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0054:126 X: 6061434,8 Y: 580877,4

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Unikalus Nr. 1093-6002-9010

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Martynas Mankus

El. p. martynas.mankus@gmail.com   tel. 861626831

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, A. Strazdelio g. 3-101

Laikas Darbo dienomis, iš anksto susitarus nuo 10 iki 17 valandos

Tel. +37061626831

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. martynas.man@gmail.com

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-24

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI1YjIwM2MtY2Q1Ny00NWNjLWIwNTgtYzQ2YmY1ODdjODVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b8ec25e-8735-4cd3-8d63-8a1efcb41ae3%22%2c%22Oid%22%3a%22360dcdc2-bf1c-4490-8749-b1c450c489f2%22%7d

Data ir laikas 2023-02-24 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą