Daugiabučio gyvenamojo namo M. Valančiaus g. 1A, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, paskirties keitimo į gyvenamąją, atliekant paprastąjį remontą, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Valančiaus g. 1A, Vilnius (kad.nr. 0101/0054:228)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų)

 

Patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – administracinės paskirties

Būsima – gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Edvard Romanovski PV A2115

Tel. Nr. +37062091377

ask@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Spectator NT, UAB a/k 304081668

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, Vilniaus r.

marius@prodo.lt

+37069838723

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2022-06-14 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ask@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilnius, iki 2022-06-14 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-06-14 nuo 17:00 val.

Registracija:
https://bit.ly/3abZi0u

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2022-07-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą