Daugiabučio gyvenamojo namo Panevėžio g. 20, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panevėžio g. 20, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0071:163 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: gyvenamoji (vieno buto pastatas); būsima: gyvenamoji (daugiabutis pastatas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „City connect“, įmonės kodas 305924783, adresas Panevėžio g. 20, Vilnius, ignas@stanislovaitis.lt, +37068874900

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37068724672, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iš anksto susitarus iki 2022 m. spalio 31 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: info@2bricks.lt iki 2022 m. spalio 31 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. lapkričio 3 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.live.com/meet/9427846926287

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

3D modelis https://arcg.is/0vXCKL

 

2023-01-05 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą