Daugiabučio gyvenamojo namo, Paupio g. 33, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Paupio g. 33, sklypo kad. nr. 0101/0058:193

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

  1. Balčiūno architektūros biuras, UAB

Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 8 614 04878

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždaroji akcinė bendrovė “MGVP”

a.k. 303437385

Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius

+370 687 25 526

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rūdninkų g. 12-1, Vilnius, 8 614 04878, darbo dienomis, 11-16 val., suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: balciunas.tadas@gmail.com, iki 2022-03-02, 16:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-03-02 nuo 17:00 val.

Nuoroda: https://teams.live.com/meet/94879708110323

 

Vilnius 3D https://arcg.is/ne9uS
Atsisiųsti priedą