Daugiabučio gyvenamojo namo Poligrafijos g. 3, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Poligrafijos g. 3, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0030:70

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus architektūros studija“, PV arch. Tomas Noreika, [email protected], +370 687 90890

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

YIT Lietuva, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, [email protected] +370 523 88 836

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Vilniaus architektūros studija“ P. Lukšio g. 32, Vilnius („Domus galerija“, 4 aukštas), tel. +370 687 90890, darbo dienomis (išskyrus trečiadienį) 9-17 val.; https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB „Vilniaus architektūros studija“ P. Lukšio g. 32, Vilnius („Domus galerija“, 4 aukštas), el.p.: [email protected] iki 2022-11-25

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2022-11-25; nuo 17:00 – 18:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, salėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, 216 salėje.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/1zfufn

2023-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti 1 priedą 2 priedą