Daugiabučio gyvenamojo namo Sietyno g. 3, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sietyno g. 3, Vilnius, sklypo kad.Nr.: 0101/0038:98

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Adomas Kondratas, adomas@archestra.lt, tel.Nr. +370 612 16476

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Balsiai plius“, Pramonės g. 97-401, Vilnius, igoris@lithome.lt, tel.Nr. +370 685 13134

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Algirdo g. 46-207, Vilnius, tel.Nr. 8 612 16476, 11:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-03-28, 17:00 val., adomas@archestra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

2022-03-28, 17:00 val. Google Meet platformoje.

Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/drb-ncwj-eii

 

Vilnius 3D https://arcg.is/04D0qn

Atsisiųsti priedą

 

2022-06-02
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą