Daugiabučio gyvenamojo namo Širvintų g. 70, Vilnius statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Širvintų   g.70  Vilnius .

Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0022:358

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis : Kita

Esamas  žemės sklypo naudojimo būdas :  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Esamas  žemės sklypo naudojimo būdas :  Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma pagrindinė  statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamoji ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Projektų valdymo grupė

PV Viktoras Kormilcevas

el. paštas [email protected] tel. nr. +370 640 56717

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Versolita“

A.Goštauto g.  40B, Vilnius             tel.nr.  +  370 677 80622

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Projektavimo įmonės patalpose:   Šaltūnų g. 31A, Vilnius

tel.  +370 640 56717

Laikas 15:00-17:00

bei www.vilnius.ltsvetainėje ,,Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.“

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pastabas teikti teikti iki 2022-11-23

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Informacija atnaujinta  2022-11-18 d.

Viešas susirinkimas turėjęs įvykti nuotoliniu būdu 2022 m. lapkričio 23 d. 17 val. atšaukiamas vadovaujantis statytojo prašymu.