Daugiabučio gyvenamojo namo Stiklių g. 6, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (un. Nr. 4400-1029-3100:3404) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butą), kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Stiklių g. 6, Vilnius; skl. Un Nr. 4400-3081-2489, kad. Nr. 0101/0057:19;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas:

Visuomeninės paskirties teritorijos

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Neįrengta pastogė daugiabučiame gyvenamajame name / Butas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Algimantas Stalgys; st.algio@gmail.com; tel.8614 95277

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB ,,SL investicija“; Vilnius, Stiklių g. 8; evaldas.kersulis@gmail.com; 2629046

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Subačiaus g. 103-1; tel.8614 95277; st.algio@gmail.com

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2022-12-05, el.p. st.algio@gmail.com;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Nuotoliniu būdu,

2022-12-05, 15 val.

https://us04web.zoom.us/j/7418644856?pwd=bTNKTThXVXE2V2xUazAzb1NZNTBuZz09

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus