Daugiabučio gyvenamojo namo T. Vrublevskio g.4, neįrengtos pastogės nr. 16a, Vilniuje paskirties keitimo iš kita į gyvenamąją formuojant butą kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T. Vrublevskio g. 4,sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: paskirtis – Kita. Žemės naudojimo būdas G2;K;V;R;B;I2;E

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas. T. Vrublevskio g. 4, Vilnius. un. nr. 1094-0376-5011

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2023-01-12. 16:00 val. bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-01-12, 16:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

DĖL  DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO T. VRUBLEVSKIO G.4, NEĮRENGTOS PASTOGĖS NR. 16A, VILNIUJE PASKIRTIES KEITIMO IŠ KITA Į GYVENAMĄJĄ FORMUOJANT BUTĄ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO

Data: 2023-01-12d., laikas 16:00 val.

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/88225258447?pwd=U2NwMFdVNld1czd4a01NcVRHQWNmQT09

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2023-02-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą