Daugiabučio gyvenamojo namo Trakų g. 8, Vilniuje kultūros paskirties patalpos Nr.3 keitimo į gyvenamąją, suformuojant du turtinius vienetus, atliekant paprastąjį remontą, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Trakų g. 8, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., skl. kad. Nr.0101/0041:114

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Gyvenamosios teritorijos, Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, Visuomeninės paskirties, Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių ir patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamas statinys- daugiabutis gyvenamasis namas

Esama patalpa – Vaikų klubas, kultūros paskirties, numatoma patalpų paskirtis – gyvenamosios paskirties (butų 6.3) du turtiniai vienetai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas ir architektas Vaidas Grinčelaitis, el. paštas grinvaidas@gmail.com, tel. nr. +370 615 55674

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Stiklių g. 4-5, Vilnius

Vaidas Grinčelaitis, tel. nr. +370 615 55674, d.d. 10-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus ir pastabas teikti iki 2022-06-17

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti: el.paštu: grinvaidas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas įvyks 2022-06-17 18:00

Transliacijos internetu nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/72365350350?pwd=R96qe9smAwFLpuFPQJb-7wFOiVayUt.1

Meeting ID: 723 6535 0350

Passcode: UcKg1D

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-08-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.