Daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 11, Vilniuje, patalpos, un. Nr. 1094-0408-2017:0004, paskirties keitimo iš prekybos į gyvenamąją projekto, atliekant paprastąjį remontą, projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Užupio g. 11, Vilnius; skl. Un Nr. 0101-0042-0074;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo paskirtis: Kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Prekybinė / butas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Algimantas Stalgys; st.algio@gmail.com; tel.8614 95277

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas):

E.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Subačiaus g. 103-1; tel.8614 95277; st.algio@gmail.com

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2022-10-20, el.p. st.algio@gmail.com;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022-10-20, 15 val. Nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/7418644856?pwd=bTNKTThXVXE2V2xUazAzb1NZNTBuZz09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1.Uz11 PP 2022-10-01, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

 

2022-11-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti  priedą