Daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 12, Vilniuje, buto nr. 1 paskirties keitimo iš gyvenamosios į paslaugų paprastojo remonto projekto pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Užupio g. 12-1, Sklypas: kad. nr. 0101/0042:251.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: paskirtis – Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas. Užupio g. 12.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: [email protected],

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.B ir V. V

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2022-09-21. 16:00 val. bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-09-21, 16:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

 

Data: 2022-09-21 d., laikas 16:00 val.

UAB Architektūros projektai UŽUPIO g. 12-1 susirinkimas.

https://us05web.zoom.us/j/86767857938?pwd=RUxKb25vOEhWWUZBRE1OenlneW9xQT09

 

Atsiuntimui: Priedas

2022-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą