Daugiabučio gyvenamojo namo Viršilų g. 21, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Viršilų g. 21, Vilniuje, Kad. Nr. 0101/0030:67;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas –  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHICOM“, įm. kodas: 300636599, įm. adresas: Antakalnio g. 48A-205, Vilnius.

Mob. telefonas: 862066000, el. paštas: donatas@archicom.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vinvest PRO“. Įmonės kodas 305684249, adresas: Kalvarijų g. 131, LT-08221 Vilnius

Kontaktinis asmuo: Artūras Smilgys. El. paštas: arturassmilgys@gmail.com.

Mob. telefonas: +37064313531.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai) darbo dienomis (9-18h) pas projektinių pasiūlymų rengėją UAB „ARCHICOM“. Išskyrus gegužės 31 d., tą dieną susipažinti su sprendiniais galima toje pačioje vietoje – iki viešo susirinkimo pradžios, t.y. nuo 9h iki 17h. Projektinių pasiūlymų rengėjo adresas – Antakalnio g. 48A-205, Vilnius. Mob. telefonas: 862066000.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai ir pastabos teikiami projektinių pasiūlymų rengėjui visą laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios. Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB „ARCHICOM“, Antakalnio g. 48A-205, Vilnius arba el. paštu: donatas@archicom.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-05-31 17:00 val.

Dėl visuomenės saugumo viešasis svarstymas vyks elektroninėje erdvėje.

Gyvos transliacijos adresas: http://virsilu21.zoomtv.lt

 

Projektiniai pasiūymai

Atsisiųsti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.

 

3D modelis: https://arcg.is/10LzOC