Daugiabučio gyvenamojo namo žemės skl. kad. nr. 0101/0015:259 Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 0101/0015:259 VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS

 

Statytojas (-ai)

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“, +37069981685

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Daugiabutis gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0015:259 X: 6066865,7 Y: 577990,6

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS“

El. p. gileta@prb.lt   tel. 865042195

 

Architektas Audrius Arbačiauskas

El. p. audrius@expolita.lt   tel. 869981685

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Kareivių g. 19-181

Laikas 9:00-17:00

Tel. +37069981685

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. audrius@prb.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-27

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg1NWJkMjUtOTIyYi00YzdmLTljZmYtZWRiNzQ3YzExZTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%22e903bbfd-858c-4460-b863-8516272de993%22%7d

Data ir laikas 2023-02-27 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą

3D Vilnius https://arcg.is/0zX1rS