Daugiabučio gyvenamojo pastato Lazdynėlių g. 38B, Vilnius, negyvenamosios patalpos Nr. 6 (poilsio patalpa) paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį (butas), projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lazdynėlių g. 38, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0068:1279

Pastatas: Lazdynėlių 38B, Vilnius, unik. Nr. 4400-4894-2345

Patalpos: Lazdynėlių 38B-6, Vilnius, unik. Nr. 4400-5598-1965:4026

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita / Naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

O. R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 m. kovo 17 d., el. paštu rolanditas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. kovo mėn. 17 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://teams.live.com/meet/949811578079

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo

įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.