Daugiabučio Vaišelgos g. 47, Vilnius statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vaišelgos g. 47, Vilnius (sklypo kad. nr. 0101/0101:163)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamasis (trijų ir daugiau butų) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Lauras Paulauskas, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Santix“, A.Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, +37052101297

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022-09-30 Kareivių g. 6-419, Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 9:00-18:00. Tel. 868348736

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu lauras.paulauskas@gmail.com iki 2022-09-30

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Viešos video konferencijos data 2022-09-30, laikas 15.30 -16.30 val.

 

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85028458183?pwd=UWtpOGVjeFRXaCs1M0RQR09TazRLZz09

Meeting ID: 850 2845 8183

Passcode: 435228

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Pastato 3D modelis https://arcg.is/HCX9j