Daugiabučių gyvenamųjų namų (6.3) Taurijos g. 28 Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Taurijos g. 28, Vilniaus m. (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0151:781).

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma statinių paskirtis – daugiabučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius;

Statinio projekto vadovas Vitalijus Barštys, info@erinar.lt  +370 623 34445

Architektė Regina Venckievič, regina.venckievic@erinar.lt  +370 650 50110

Architektė Rita Tamulevičiūtė, rita.tamuleviciute@erinar.lt  +370 614 66209

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „SSA Baltic“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, info@ssabaltic.lt, +370 683 38463

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius; Tel.: +370 623 34445

Iki 2023 m. sausio 3 d. darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 (Prieš atvykstant informuoti).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023 m. sausio 03; UAB „ERINAR“ būstinė Lukiškių g. 5 – 301, Vilnius, el. paštu info@erinar.lt

Teikiant pastabas ir pasiūlymus būtina nurodyti:

  1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  2. Pasiūlymo teikimo datą;
  3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu, vaizdo transliacijos būdu 2023 m. sausio 03 d., 15:00 val.

Prisijungiant prie nuotolinės transliacijos būtina nurodyti pilną vardą ir pavardę.

Tiesioginės transliacijos, vyksiančios 2023 m. sausio 03 d. 15:00 val., nuoroda prisijungti:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRlZWIwZDEtYjUzOC00NGMzLWFjZjktOWJmYTNhNTRlM2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%227baed61e-1a3b-4b2c-848d-a8fa178a8226%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr.1, priedą Nr. 2priedą Nr. 3

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-03-15 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą Nr. 1, Priedą Nr. 2