Daugiabučių gyvenamųjų namų Bajorų kel. 29, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Bajorų kelias 29, Vilnius; 0101/0004:1352

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita, būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Globalus projektavimas“, Voitech Aškelovič, info@globalus.lt, +37067195367

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „RE-SPV-2“,  Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, info@rinvest.lt, +370 61276769

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 156, Vilnius, +37067195367, laikas: iki 2022-04-07 darbo dienomis: Pr. – Kt. 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 13.00 val. – pertrauka), Pn. 8.00 – 16.00 val. (12.00 – 13.00 val. – pertrauka), iš anksto suderinus laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – iki 2022-04-07 UAB „Globalus projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius;

Paštu – iki 2022-04-07 UAB „Globalus projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius;

Elektroniniu paštu – iki 2022-04-07 info@globalus.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 7 d. 17.00 val. tiesioginės transliacijos metu.

Transliavimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88235126199?pwd=YlpmZU5jTlduYnV4alpxQkZXL2VlUT09.

Meeting ID 882 3512 6199,

Passcode 173249.

Susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 68 1. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant (išskyrus numatomus naujai statyti arba rekonstruoti ypatinguosius statinius arba rekonstruoti neypatinguosius statinius ar nesudėtinguosius statinius į ypatinguosius ir neypatinguosius statinius), naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

 

Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/11Kq8j0

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2