Daugiabučių gyvenamųjų namų Bukčių g. 94, 51, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Bukčių g. 51, Vilnius (0101/0068:2170 Vilniaus m. k.v.);

Bukčių g. 94, Vilnius (0101/0068:2171 Vilniaus m. k.v.);

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Bukčių g, 51, Vilnius:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo pobūdis – Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos;

 

Bukčių g, 94, Vilnius:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo pobūdis – Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Bukčių g. 51, Vilnius: gyvenamosios paskirties pastatai (6.3);

Bukčių g. 94, Vilnius: gyvenamosios paskirties pastatai (6.3);

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Cloud architektai“, Antanas Dagelis, viesinimas@cloudarchitektai.lt, +370 687 90 457

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Gerota“, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, Vilnius;

UAB „Rewo“, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius,

beatrice.tamosiunaite@rewo.lt, +370 612 64 164

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šiaulių g. 10-62, LT-01134, Vilnius, Tel. Nr. +370 687 90 457,

Susipažinimo laikas darbo dienomis iki 2022-05-23, 10:00 – 12:00 val. (Prieš atvykstant informuoti).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-05-23, El. paštu: viesinimas@cloudarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-05-23 (pirmadienis), 17:00 val.

Nuotoliniu būdu adresu: http://bukciai.zoomtv.lt/

 

Vilnius 3D https://arcg.is/0biL4f

Atsiųsti:
PP_Byla_1
PP_Byla_2
PP_Byla_3
PP_Byla_4
Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga