Daugiabučių gyvenamųjų namų Ievos Labutytės g. 20, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Ievos Labutytės g. 20 Skl. Kad. Nr. 0101/0167:3160

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis „Kita“, būdas „Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis „Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų“

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Laurynas Blauzdavičius, el. p. [email protected], 8 650 20020

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB ‘Realtis“ Gaisų g. 2A, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r. 8681 66775;  V. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

A. Juozapavičiaus 11-310, 8 650 20020, iki 2022 05 26 10:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. p. [email protected], tel. 8 650 20020 iki 2022 05 26 16:00  val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022 05 26, 16:00  val. nuotoliniu būdu: nuoroda https://us04web.zoom.us/j/76968922463?pwd=1P_KaG3WeaKFug3rk4lJdnD7s1raas.1

Meeting ID: 769 6892 2463

Passcode: 51w9aR

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.