Daugiabučių gyvenamųjų namų, Jaunučio g. 6, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

JAUNUČIO G. 6, VILNIUS, SKL.KAD NR.: 0101/0101/ 2769

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

KITA. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR BENDRABUČIŲ TERITORIJOS

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB “Vilniaus Architektai“ arch. Gabrielė Seneckytė,  861571262,  seneckytegabriele@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ‘’EURENSA’’, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, 861571262,  seneckytegabriele@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861571262, darbo dienomis 11-16 val., suderinus laiką telefonu; https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: seneckytegabriele@gmail.com, iki 2022-06-07

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu 2022-06-08, 15:00

Susirinkimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/2021734665

Susirinkimo ID: 202 173 4665

Prašome fizinių asmenų nenaudoti savo atvaizdo ir žodžiu nepranešti savo vardo ir pavardės ar kitų asmeninių duomenų viešo susirinkimo metu.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-07-18
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą