Daugiabučių gyvenamųjų namų Kaminkelio g. 23, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kaminkelio g. 23, Vilnius, Skl. kad. Nr. 0101/0071:569

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypų naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučiai gyvenamieji namai AB, CD ir EF (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „A01 architektai“ Projekto vadovė Živilė Putrimaitė el.p.: zivile@a01.lt tel. 8 616 07573

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.: UAB „Kaminkelio projektas“. Buveinės adresas: A. Goštauto 40B, Vilnius, el.p.: info@eam.lt tel. 8 618 07710

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilniuje. Tel. 8 616 07573, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-09-15 16.00val. el. paštu: zivile@a01.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-09-15 16:00val. Zoom susirinkimo prisijungimo nuoroda: http://3set.zoomtv.lt/

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

3D modelis https://arcg.is/0G1uir

2022-12-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą