Daugiabučių gyvenamųjų namų Karaliaučiaus g. 29, 31, Vilniuje, statybos projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Karaliaučiaus g. 29, Vilniuje, Kad. Nr. 0101/0167:2115;

Karaliaučiaus g. 31, Vilniuje, Kad. Nr. 0101/0167:1837

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas –  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHICOM“, įm. kodas: 300636599, įm. adresas: Antakalnio g. 48A, 2aukštas, K3, Vilnius. Mob. telefonas: 862066000, el. paštas: donatas@archicom.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NORTH EUROPE REAL ESTATE DVELOPMENT FUND“. Įmonės kodas 302633413.

Kontaktinis asmuo: Erikas Agurkis. El. paštas: Erikas.Agurkis@omberg.lt.

Mob. telefonas: 868684227

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima iki 2022 m. kovo 14 d. (imtinai), darbo dienomis nuo 9h iki 18h, pas projektinių pasiūlymų rengėją UAB „ARCHICOM“. Išskyrus kovo 14 d., tą dieną susipažinti su sprendiniais galima toje pačioje vietoje – iki viešo susirinkimo pradžios, t.y. nuo 9h iki 17h. Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „ARCHICOM“, adresas: Antakalnio g. 48A, 2 aukštas, K3, Vilnius. Mob. telefonas: 862066000

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai ir pastabos teikiami projektinių pasiūlymų rengėjui visą laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios. Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB „ARCHICOM“, Antakalnio g. 48A, 2aukštas, K3, Vilnius arba el. paštu: donatas@archicom.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-03-14 17:00 val.

Dėl visuomenės saugumo viešasis svarstymas vyks elektroninėje erdvėje.

Gyvos transliacijos adresas: http://vysnios.zoomtv.lt

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą..